Bütünleşik Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Yapmak

Yaşanan globalleşme neticesinde toplumların tümünü ilgilendiren sorunların sayısı inanılmaz bir hızda artış göstermiştir. Küresel ısınma, ormanların yok olması, temiz su kaynaklarının kirlenmesi, hava kirliliği, AIDS, açlık, evsizlerin sayısındaki artış, uyuşturucu bağımlılığı, insan hakları ihlalleri, hayvan hakları v.s.
Bu durum özellikle gelir seviyesi belirli bir eğitim ve gelir seviyenin üzerinde olan kişilerin ( Amerika da yıllık geliri 30.000 $ olan, üniversite mezunları ) bu konulara büyük bir hassasiyet göstermelerine neden olmaktadır. Elbette bu kişiler bu hassasiyetleri, kullandıkları markalar da görmek istemeye başladılar. Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre insanların yüzde altmış altısı önem verdikleri bir sosyal amacı desteklemek için marka değiştirebileceklerini söylemiştir.
Hal böyle olunca, birçok kurum bu sorunlardan bir veya daha fazlası üzerine bir takım projeler üretmekteler. Bu projeler genellikle kurumların pazarlama, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim gibi ilgili görülen departmanların bilgisi dâhilinde yürütülmektedir. Aslında burada çok büyük bir fırsat genelde ıskalan maktadır diye düşünüyorum.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri, ilk adımı olan desteklemek üzere bir sosyal sorunun seçilmesi aşamasından başlayarak kurum içinde oluşturulacak bir kurul tarafından yürütülmelidir. Bu kurulda projenin içeriğine göre değişebilmekle birlikte, pazarlama, finans, üretim, insan kaynakları, idari hizmetler birimlerinden kişiler bulunmalıdır

Yürütülen bir sosyal sorumluluk projesi, satışların artışını, marka konumunun güçlenmesini sağlayabileceği gibi, çalışanların şirkete olan bağlılığını artırmak, motivasyonu yüksek tutmak, yeni çalışanları şirkete çekmek gibi konularda büyük katkılar sağlayabilir.

Projenin hazırlanması aşamasında bütünleşik bir iletişim planı hazırlanmalıdır. Dış iletişim kadar iç iletişime de önem verilmelidir. Yürütülen proje çalışanlara çok iyi anlatılarak onlarında desteği alınmalıdır. Çalışanlara projenin yürütülmesi aşamasında şirketin kendilerine ihtiyaç duyduğu hissettirilmelidir. Bunun yanında uygulama aşamasında operasyonun içinde olmaları sağlanmalıdır. Bu sayede çalışanların işin yoğun stresli ortamından belirli aralıklarla uzaklaşarak daha verimli çalışabilir olmaları sağlanır, üstelik sosyal bir sorunun çözülmesi için çalışırlarken!

İ.K sosyal sorunların çözümü için bir şeyler yapmak isteyen çalışanlara bir çeşit sosyal fayda imkânı sunmuş olur. Çalışanlar sosyal bir sorunun çözümü için çalışma imkânını kendilerine sağlayan marka adına çalışmayı artık daha fazla isteyeceklerdir! ( Aidiyet düzeyi artacaktır )
Elbette bu soruna katkı sağlamak isteyen nitelikli iş gücünün şirkete çekilmesi konusunda bu imkanı sağlamayan başka bir markaya göre daha avantajlı bir konuma gelinecek!
Sosyal sorumluk konusu şirket içinde birçok kez konu edileceği için bu bir duyarlılığa dönüşecektir. Duyarlılık ise çalışanlar arasında pozitif bir bağ oluşmasına yardımcı olacaktır.

Pazarlama ve İK departmanlarının birlikte yürüteceği bir sosyal sorumluluk hem iç iletişime, motivasyona, örgüt kültürüne, aidiyete katkı sağlayacağı gibi hem de marka imajının güçlenmesine, pazar payının artırılmasına katkı sağlayacaktır. Böyle bir fırsatı oluşturmayı hem de dünyanın onlarca sorunundan birini çözmek yolunda çalışırken oluşturmayı, kim istemez ki?


Yorumlar

“Bütünleşik Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Yapmak” için bir yanıt

  1. özlem avatarı
    özlem

    Yazının mantığını çok beğendim tebrikler…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir