Etiket: Bütünle?ik Sosyal Sorumluluk Projesi

  • Bütünleşik Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Yapmak

    Yaşanan globalleşme neticesinde toplumların tümünü ilgilendiren sorunların sayısı inanılmaz bir hızda artış göstermiştir. Küresel ısınma, ormanların yok olması, temiz su kaynaklarının kirlenmesi, hava kirliliği, AIDS, açlık, evsizlerin sayısındaki artış, uyuşturucu bağımlılığı, insan hakları ihlalleri, hayvan hakları v.s. Bu durum özellikle gelir seviyesi belirli bir eğitim ve gelir seviyenin üzerinde olan kişilerin ( Amerika da yıllık…