Corporate Social Networking (Kurumsal Sosyal Ağ)

İnsan Kaynaklar? 2.0 veya Ol (a)mamak! yazısına olumlu ve olumsuz bir çok tepki aldım.

Bu tepkilerden önemli bir tanesi de Bülent Keleş ‘ten geldi. Web 2.0 intranet için birkaç firma örneği paylaşmamı önerdi.

Site içinde kısa bir deneme turu yapabiliyorsunuz. Ama ben sizin adınıza bu turları attım.

Kurumsal sosyal ağ siteleri üzerinden çalışanlar, profil oluşturduktan sonra, içerik oluşturabiliyor, yazı fotoğraf, video, deneyim, fikir paylaşabiliyor, eventler düzenleyebiliyorlar v.s

Aşağıda yapılmış bir turun resimlerini bulabilirsiniz.
Corporate Social Networking ( Kurumsal Sosyal Ağ ) için, iki örneği sizinle paylaşacağım.

http://www.selectminds.com/

http://www.socialcast.com/tour.html

Selectminds_Kullan?c? Giri?i
Selectminds_Kullan?c? Ana Sayfa
Selectminds_Profil Olu?turma
Selectminds_Profil Olu?turma
Selectmind_Profil Görüntüleme
Selectminds_Profil Görüntüleme 2

Socialcast_Forum
Socialcast_Profil
Socialcast_Connections

Socialcast_Ideas

Socialcast_Questions

Yorumlar

“Corporate Social Networking (Kurumsal Sosyal Ağ)” için 4 yanıt

 1. Pınar avatarı
  Pınar

  Süper bir uygulama. İnsanların girdikleri yeni işlerde hep bir network kurma korkusu vardır. Çalıştığı kişilerin kimler olduğunu, kimlerle anlaşabileceğini, ortak zevklerini bu şekilde bir sistemden görebilecek olması kişinin çalıştığı kuruma daha çabuk entegre olmasını sağlayacaktır. Bu uygulamanın avantajlı kısmını yansıtırken, diğer yandan dezavantajlar? da olabilir.
  Çalışanların bu sistemde (facebookda oldu?u gibi) çok fazla zaman harcayarak mesaisinden çalmas?na neden olabilir. Bu da üst yönetim taraf?ndan ho? kar??lanmayacakt?r. Ayr?ca ?irket içinde payla??m?n fazla olmas? kötü niyetli ki?ilerce ç?kar?labilecek dedikodulara ve magazinsel durumlara da yol açabilir. Çal??anlar bu sistemde sürekli onlar? izleyen bir yönetimin oldu?unu bilmeleri, onlar?n daha az payla??m yapmalar?na da neden olacakt?r.
  Tüm dezavantajlara ra?men, bu sistemi kullanan bir ?irkette çal??mak san?r?m her ?eyi daha e?lenceli hale getirirdi.
  (Önceki yazd???n?z yaz?n?n uygulanm?? halini gösterdi?i için, yapt??? katk?dan dolay? Bülent Bey’e de ayr?ca te?ekkür ederiz.)

 2. ?leriki y?llarda birçok ?irketin vazgeçilmez kayna?? olaca?? kesin.Bu konuda en büyük katk?y? vizyon sahibi ?K c?lar sa?layacak san?yorum.

  Sitenizi her geçen gün geli?tiriyorsunuz.Devam?n? bekliyoruz.

  Ba?ar?lar dilerim.

 3. Esra :?leriki y?llarda birçok ?irketin vazgeçilmez kayna?? olaca?? kesin.Bu konuda en büyük katk?y? vizyon sahibi ?K c?lar sa?layacak san?yorum.
  Bu arada Sitenizi her geçen gün geli?tiriyorsunuz.Devam?n? bekliyoruz.
  Ba?ar?lar dilerim.

 4. Yazd???n?z yaz?lar ve i?ledi?iniz konularla paralel olarak sitenizde yapt???n?z de?i?iklikler, çok tutarl? oldu?unuzu gösteriyor. Türkiye’de innovasyona her alanda ihtiyaç var, herkes kendi çap?nda innovatif oldu?unda bütün alanlarda çok daha ileride olabilece?imizi umut ediyorum, sizi de tebrik ediyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir