Kurumsal Kimlik çalışması yapmak, kurum kimliği oluşturmak bizde genelde kurumsal tasarım olarak algılanmaktadır, hatta sadece logo ve internet sitesi tasarımı olarak bile görülebilmektedir. Oysa kurum kimliği, kuruluşun çalışanlar, hedef grupları, paydaşları ve kamu önünde sergilediği tüm aktivitelerin toplamıdır.

Kurum kimliği hem bir strateji hem de bir hedeftir.

Kurum kimliği 4 ana unsurdan oluşmaktadır.

Kurum kimliğinin çekirdeğinde kurum felsefesi vardır. Kurum felsefesine dayandırılarak kurumsal davranış (Corporate Behaviour), iç ve dışa yönelik Kurumsal İletişim (Corporate Communication) ve görünümün yani kurumsal tasarımın (Corporate Design) kesin ve dengeli, karşılıklı etkileşiminden oluşmaktadır.

Aşağıdaki sunumda bu 4 ana unsur detayları ile anlatılmaya çalışıldı.

 

Share:
Written by haydar durusoy
Haydar Durusoy Marka, İletişim, Sosyal Medya, Pazarlama, İnsan Kaynakları